Activiteiten commissie

De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor alle leden van de reddingsbrigade. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals carnaval, Sinterklaas, en het sponsor-zwemmen probeert de activiteitencommissie ieder keer weer nieuwe dingen te bedenken en te organiseren. Een keer per twee jaar organiseert de activiteitencommissie een kamp en in het andere jaar wordt een grote activiteit georganiseerd voor alle leden van de reddingsbrigade.

Om een activiteit goed te laten verlopen maakt de activiteitencommissie dankbaar gebruik van alle ouders die zich aanmelden voor ondersteuning tijdens de activiteiten.

Te bereiken via activiteitencommissie@rbheytse.nl

Marja
Frouwke
Kim