Lidmaatschap

Vind je het leuk om te zwemmen en wil je graag leren om jezelf en andere mensen te leren redden? Heb je minimaal zwemdiploma B?

Dan nodigen wij je van harte uit om eens een kijkje te komen nemen bij een van onze lessen in het zwembad van LACO te Heythuysen.

Onze zwemdagen en – tijden vind je hier

Afhankelijk van je leeftijd en zwemervaring start je bij de opleiding en/of kun je deelnemen aan onze wedstrijdploeg.

Er zijn 2 proeflessen waar je aan kunt deelnemen. Meld je daarvoor bij het secretariaat@rbheytse.nl . Proeflessen gelden ook voor reeds bestaande leden die een proefles bij de wedstrijdploeg of buitentraining willen meemaken.

Na de 2 proeflessen kun je de keuze maken om lid te worden, zie hieronder onze aanmeldprocedure.

 

We hopen je binnenkort van harte te mogen ontmoeten.

 

 

Aanmeldprocedure

Om je aan te melden als lid van onze vereniging, dien je de onderstaande documenten digitaal in te leveren bij ons secretariaat. Het is belangrijk dat de formulieren correct worden ingevuld, want deze gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie en op officiële papieren.

Aanmelding betekent dat je instemt en gehouden bent aan het huishoudelijk reglement, de statuten van Reddingsbrigade Heythuysen en de privacy policy .
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. In onze privacy policy valt te lezen hoe wij als vereniging om gaan met de door u verstrekte gegevens.

Gezondheidsverklaring

Bij minderjarige leden worden deze formulieren ondertekend door een van de ouder(s) c.q. de wettelijke vertegenwoordiger.
Als Reddingsbrigade zijn we verplicht om van elk lid een geldige gezondheidsverklaring te hebben. Dit vanwege de collectief afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Reddingsbrigade Nederland.
De gezondheidsverklaring dient opnieuw ingevuld te worden, indien de gezondheidssituatie veranderd.

Zonder gezondheidsverklaring mag er niet gezwommen worden tijdens de lessen van de reddingsbrigade of aan examens deelgenomen worden.
Met de gezondheidsverklaring vrijwaar je onze vereniging van iedere aansprakelijkheid m.b.t. tot de op gezondheidsverklaring vermelde gezondheidsrisico’s tijdens deelname aan onze activiteiten.

 

 

Beëindigen lidmaatschap?

Opzeggen lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 1 juni en 1 december van het lopende verenigingsjaar via onderstaand formulier. Indien dit niet tijdig gebeurt, dan wordt er voor het daarop volgende half jaar nog contributie geïnd.