Regels buitentrainingen

Locatie: Beach Club Koers Zuid in De Weerd bij Roermond.
Tijd:       19.00-20.30 uur

De training start om 19.00 op het water, ben dus om 18.45 aanwezig.

Benodigdheden:

Zwembroek, zwemvliezen, duikbril, felgekleurde badmuts, wetsuit (verplicht bij start
seizoen), korte broek, t-shirt, gymschoenen, handdoek.

Deelname aan de trainingen is op eigen risico.

Algemeen

• Training bij Koers Zuid is alleen voor de C-B-A-M sporters, D-leden zijn uitgesloten van de
trainingsmogelijkheden.

• Omwille van de veiligheid is een bepaalde zwemvaardigheid en conditie van de sporter een
vereiste. Deelname aan de buitentrainingen is toegestaan wanneer een sporter 400m, zonder
te stoppen, af kan leggen binnen 8 minuten.

• Trainers kunnen te allen tijde sporters uitsluiten van de training i.v.m. de veiligheid.

• (Club)materiaal ligt opgeslagen in de container. Als je geen eigen materiaal hebt, mag je
gebruik maken van clubmateriaal, herkenbaar aan Klaverblad stickers en nummering. Het is
absoluut niet toegestaan materiaal van leden te gebruiken zonder toestemming van de
eigenaar.

• Elke sporter die traint bij Koers Zuid zal een ‘seizoen pasje krijgen. Neem dit pasje altijd
mee als je gaat trainen. Toegang kan geweigerd worden zonder pasje.

• Leden die deelnemen aan de buitentraining zijn verplicht aan buitenwedstrijden deel te
nemen.

• Beschadiging van clubmateriaal dient meteen gemeld te worden. Wanneer wij van mening zijn
dat er sprake is van onzorgvuldig gebruik, is de sporter zelf verantwoordelijk voor reparatie.
Daarnaast geldt bij beschadiging van materiaal een eigen risico van 10% van het schadebedrag.

• De training zal niet doorgaan bij sprake van slechte/gevaarlijke weersomstandigheden. Dit zal
via social media gecommuniceerd worden. Ook mag er in dit geval geen gebruik worden
gemaakt van materiaal van clubmateriaal.

• Wanneer zwemmers zich meer dan 100m uit de startplaats bevinden is een zwemboei
verplicht. Sporters dienen deze zwemboei zelf aan te schaffen.

C-wedstrijdploegleden

• De trainingen worden verzorgd door een aantal wisselende trainers.
Instructies van trainers dienen opgevolgd te worden.

• Het is verplicht dat een verantwoordelijke volwassene per deelnemer/gezin op de kant
aanwezig is i.v.m. mogelijke calamiteiten.

• C-leden mogen niet alleen aanwezig zijn op het terrein van Beach Club Koers Zuid.

• Trainingen op eigen gelegenheid zijn enkel toegestaan wanneer minimaal 3 C-leden samen
trainen en minimaal 1 ouder op de kant aanwezig is. Deze eigen trainingen vallen niet onder
de verantwoordelijkheid van de vereniging, maar onder die van de ouders.

A / B en M wedstrijdploegleden

• Tijdens de C-training van 18.45 tot 20.30 uur kan er geen clubmateriaal gebruikt worden.

• A en B-wedstrijdploegleden krijgen training van Stijn op maandag – en vrijdagavond van 19.00 uur
tot 20.30 uur.