Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is beslissingsbevoegd en laat zich adviseren door de commissies. Het bestuur stelt beleid/visie vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken; beheert de financiële middelen en legt daarover verantwoording af, onderhoudt externe contacten.
Het bestuur vergadert maandelijks.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, die zaken afhandelen die niet kunnen wachten tot de maandelijkse bestuursvergadering.

Te bereiken via bestuur@rbheytse.nl

 

Mirjam                    – voorzitter
Jolanda                  – secretaris
Ferry                       – penningmeester
Heidy                      – bestuurslid
Marja                      – bestuurslid