Sanctiebeleid

Sanctiebeleid (regels voor als de regels niet nageleefd worden):

We hopen natuurlijk dat iedereen zo sportief is dat dit nooit nodig zal zijn, maar indien de regels van RB Heythuysen dan wel Laco niet nageleefd worden, kan het bestuur, met mandaat aan hoofdtrainer of technische commissie besluiten over te gaan tot sancties.

– Het lid wordt in eerste instantie gewaarschuwd en uitgelegd waarom het een waarschuwing krijgt. Indien het een jeugdlid betreft worden de ouders op de hoogte gesteld.
– Bij een tweede waarschuwing, volgt het lid de rest van de les vanaf de bank (2x OEI = DOEI)
– Houdt het niet naleven van afspraken, ook opvolgende lessen, aan dan wordt dit door de instructeur gemeld bij hoofdtrainer cq Technische Commissie, die het vervolgens melden bij het bestuur.
– Een gesprek met de ouders kan daarop volgen als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken
– In samenspraak met bestuur kunnen hoofdtrainer/Technische Commissie bepalen dat het lid eén of meerdere lessen/trainingen niet mag volgen of wedstrijden niet kan meedoen.
– Ook de vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden.
– In het ergste geval kan schorsing volgen voor een bepaalde periode en in extreme gevallen kan een lid uit de vereniging gezet worden.