ARBO commissie

De ARBO-commissie zorgt ervoor dat de instructeurs op een veilige en verantwoorde wijze hun werk kunnen doen. Onveilige of ongewenste situaties, voor instructeurs en zwemmers, in en om het zwembad en bij de activiteiten van de reddingsbrigade moeten als het maar enigszins kan vermeden of voorkomen worden. Hiermee proberen we er voor te zorgen, dat de kans op ongevallen zo klein mogelijk wordt gemaakt en dat iedereen veilig en met plezier zijn sport kan blijven beoefenen. Daarnaast is de arbo-commissie verantwoordelijk voor het onderhouden van het toezichtplan en draagt er zorg voor dat leden weten wat te doen bij calamiteiten door middel van o.a. het organiseren van een ontruimingsoefening. Het melden van gevaarlijke situaties en eventuele incidenten kan aan deze commissie doorgegeven worden. Dit zodat dit via een kanaal verzameld en opgepakt kan worden.

 

Kees
Robert