Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Reddingsbrigade Heythuysen:

Isabelle
Robert

Om iedereen binnen onze vereniging een aanspreekpunt te geven als ze zich op een ongewenste wijze benaderd voelen, zijn er twee vertrouwenspersonen waar leden met hun verhaal terecht kunnen.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas bij iedere sportvereniging voor. Wij willen als vereniging dit probleem onderkennen en scharen ons daarom achter het “protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. grensoverschrijdend gedrag van de NOCNSF”.

Leden dienen zich binnen RB Heythuysen veilig te voelen, zodat ze zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben, waar alle betrokkenen op terug kunnen vallen in voorkomende gevallen.
Het “protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. grensoverschrijdend gedrag” geeft aan hoe te handelen als zich grensoverschrijdend gedrag heeft voorgedaan.

Voorkomen is echter beter dan genezen. Vandaar dat we als vereniging naast dit protocol gedragsregels (link) met elkaar afspreken. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leden, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Vindt er ondanks deze regels en afspraken grensoverschrijdend gedrag plaats, dan kun je dit melden bij de vertrouwenspersoon. Als het mogelijk is probeer dan eerst zelf/samen of in samenspraak met je instructeur het voorval op te lossen.