10 Gouden gedragregels

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas bij iedere sportvereniging voor. Wij willen als vereniging dit probleem onderkennen en scharen ons daarom achter het “protocol sociaal veilige sportomgeving tbv grensoverschrijdend gedrag” van NOC NSF. Leden dienen zich binnen RBH veilig te voelen, zodat ze zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben, waar alle betrokkenen op terug kunnen vallen in voorkomende gevallen.

Het “protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. grensoverschrijdend gedrag” geeft aan hoe te handelen als zich grensoverschrijdend gedrag heeft voorgedaan. Voorkomen is echter beter dan genezen. Vandaar dat we als vereniging naast dit protocol de volgende gedragsregels met elkaar afspreken. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leden, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken:

1. Gedraag je sportief!
2. We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om en respecteren dat mensen verschillend zijn!
3. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen.
4. We helpen elkaar!
5. We praten niet over, maar met elkaar!
6. We luisteren naar elkaar!
7. We houden ons aan gemaakte afspraken, en die gelden voor iedereen!
8. We leren van elkaar!
9. Wij zorgen dat we samen meer bereiken!
10. We behandelen elkaar zoals je zelf behandeld zou willen worden!

Vindt er ondanks deze regels en afspraken grensoverschrijdend gedrag plaats, dan kun je dit melden bij de vertrouwenspersoon. Als het mogelijk is, probeer dan eerst zelf/samen of in samenspraak met je instructeur het voorval op te lossen.