Huisregels RB Heythuysen

1. Probeer elke les aanwezig te zijn, bij binnenkomst meldt je je aan de “ kassa”.
2. Kun je toch niet aanwezig zijn, meld je dan af via ( afmelden)
3. Vóór het zwemmen is douchen verplicht.
4. De leden hebben toegang tot de door de Reddingsbrigade Heythuysen gehuurde accommodatie vanaf één kwartier voor aanvang tot één kwartier na afloop van de trainingen.
5. Leden hebben alleen toegang als het toezicht is geregeld. Het kan onverhoopt voorkomen dat er geen toezicht is en dat een les daarom wordt geannuleerd. RB Heythuysen zal er alles aan doen om die situatie te voorkomen.
6. Blessures (en evt. informatie van behandelend arts) dien je voor de training te melden aan je instructeur/trainer. Ook als je om de een of andere reden niet in staat bent volledig aan de les/training deel te nemen.
7. Toiletbezoek gebeurt tijdens de les/training alleen met toestemming van je instructeur/trainer. Dit dient echter zo veel mogelijk vóór of na de training plaats te vinden.
8. Niemand verlaat zonder toestemming een les/training. Gebeurt dat wel dan kan RB Heythuysen niet aansprakelijkheid gehouden worden voor het welbevinden van die leden.
9. Tijdens de les/trainingen dienen alle aanwijzingen c.q. opdrachten van de instructeurs/trainers uitgevoerd te worden. Ook als het niet de instructeur/trainer van je eigen baan is.
10. Help bij het klaarmaken van het zwembad voor de les/training en/of bij het opruimen van het materiaal en het zwembad na de training.
11. De trainingsmaterialen worden alleen gebruikt waarvoor ze bestemd zijn.
12. Iedereen houdt zich aan de regels, die gelden in het zwembad ( Laco huisregels). Men volgt de aanwijzingen van het zwembadpersoneel zonder tegenspraak op. Is men het ergens niet mee eens, dan wordt contact opgenomen met de instructeur/trainer of het bestuur. Er worden geen zaken ondernomen, die de Reddingsbrigade in diskrediet kunnen brengen.
13. Bij schade die wordt aangericht, wordt de veroorzaker van deze schade aansprakelijk gesteld.
14. Indien er sieraden gedragen worden, is dit altijd voor eigen risico en kan Reddingsbrigade Heythuysen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
15. Het gebruik van kauwgum in het zwembad is niet toegestaan.
16. Het lopen met schoenen is niet toegestaan in de zwemzaal. Het blote voeten gedeelte mag alleen met blote voeten of overschoenen worden betreden
17. Met een open wond, uitwendige infectie of verband mag geen gebruik worden gemaakt van het bad.
18. De leden dienen de zwemzaal na beëindiging van de training gelijk te verlaten.
19. Het gebruik van recreatieve toestellen is voor eigen risico, RB Heythuysen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.