Contributie

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te kunnen bekijken
Contributie 2024

 
Aantal keren zwemmen 1x 2x 3x 4x
Contributie (bedragen per jaar)
Basis Opslag Opslag Opslag
Jeugd (t/m 17) €101,50 €13,00 €26,00 €39,00
Volwassen (vanaf 18) €112,00 €18,25 €36,50 €54,75

Een jeugd lid dat gebruik maakt van alle trainingsmomenten en opleidingsuren in het zwembad betaald maximaal € 140,50 per jaar.
Een volwassene die gebruik maakt van alle trainingsmomenten en opleidingsuren in het zwembad betaald maximaal € 166,75 per jaar.

Korting voor structurele vrijwilligers

* Structurele vrijwilligers (die al dan niet gebruik maken van het zwembad) ontvangen een korting van €31,- op de contributie per jaar.
* Structurele vrijwilligers zijn leden die zich structureel inzetten voor de vereniging. Hieronder vallen onder andere bestuursleden, instructeurs en trainers (gezamenlijk ook wel kaderleden genoemd). Ook instructeurs / trainers die onder supervisie lesgeven of assisteren bij het lesgeven zijn structurele vrijwilligers.

 

 • Ondersteunende leden           € 31
  * (Bestuurs)leden die geen gebruik maken van de faciliteiten van het zwembad.
  * Leden die aangesloten willen of moeten zijn bij de bond voor andere doeleinden dan gebruik maken van de faciliteiten van het zwembad.
  * Leden die binding willen houden met de vereniging.

 

 • Erelid                                          Geen contributie

          ∗ Lid dat wegens bijzondere verdiensten een bijzondere status heeft ten opzichte van gewone leden.

            Ereleden worden voorgedragen door het bestuur en  benoemd door de ALV.

 

Wedstrijdploeg – extra, bovenop basiscontributie

 • Leden wedstrijdploeg ocean buitentraining De Weerd (jeugd t/m 17 jaar))                         € 31,00 per jaar
 • Leden wedstrijdploeg ocean buitentraining De Weerd (volwassenen vanaf 18 jaar)             € 42,00 per jaar

 

Extra bijdrage materialen buitentraining – extra

 • Gebruik van club board of ski                                                                       € 18,25
 • Gebruik van club board en ski                                                                      € 36,50

 

Gebruik van de trailer (club materiaal en eigen materiaal)

 • Binnen een straal van 50 km (enkele reis)                                                 € 5,- per stuk per keer
 • Buiten een straal van 50 km (enkele reis)                                                  € 7,50 per stuk per keer
 • De chauffeur krijgt een vergoeding van € 0,12 per km

 

Afmelden wedstrijd

Indien je bent aangemeld voor een wedstrijd en je meldt je te laat of zonder geldige reden (geldige reden is bijv. ziekte of overlijden familielid) af, dan zijn de gemaakte inschrijfkosten voor eigen rekening.