Vanaf 29 april is het de jeugd van 13 t/m 18 jaar toegestaan buiten te sporten onder begeleiding, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit protocol zetten wij deze voorwaarden uiteen.

Bij overtreding van deze richtlijnen wordt toegang tot Koers Zuid en de training geweigerd.

 

Algemeen

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 

(Sanitaire) voorzieningen bij Koers Zuid zijn niet beschikbaar

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sport locatie;
• douche thuis en niet op de sport locatie;
• omkleden gebeurt buiten op het gras op voldoende afstand van elkaar. Zorg voor een omkleedhanddoek of trek thuis je badkleding alvast aan.

 

Afzetten en ophalen door ouders/verzorgers

• het is ouders/verzorgers niet toegestaan tijdens de training aanwezig te zijn op het terrein van Koers Zuid.
• sporters kunnen 15 minuten voor aanvang van de training afgezet worden. Wanneer niet strikt noodzakelijk blijft de ouder/verzorgende in de auto.
• na afloop van de training ga de sporter direct naar huis. Het is niet toegestaan op het terrein van Koers Zuid te blijven

 

Gebruik container en clubmateriaal

• de container mag door slechts 2 personen gelijktijdig betreden worden
• clubmateriaal wordt na elke training gedesinfecteerd en teruggelegd in de container

 

Veiligheid

• Op de het water zijn trainers verantwoordelijk voor de veiligheid van de sporters en zorgen zij ervoor dat 1.5m afstand tussen sporters gewaarborgd blijft
• Tijdens de trainingen is er te alle tijden 1 persoon aanwezig op de kant die bij noodgevallen kan assisteren en sporters kan opvangen die de training voortijdig beëindigen. Het bestuur van RB Heythuysen zorgt voor aanwezigheid van deze functie.