Gebruik clubmateriaal 

 In Wedstrijdploeg

Beste Ocean leden, 

Wij vragen jullie aandacht voor een aantal regels m.b.t. lenen van clubmateriaal.  

Indien een lid gebruik wenst te maken van clubmateriaal (bijv. tijdens wedstrijden), dan dient dit bij de WC van tevoren te worden aangevraagd via de mail.  

Indien het lid schade opmerkt bij het ophalen van het materiaal, dient het lid deze schade te melden bij de WC. Indien er schade wordt opgemerkt ná gebruik van het materiaal, is het lid verantwoordelijk deze voor eigen kosten te herstellen. 

Na gebruik van het materiaal, dient deze zo snel mogelijk geretourneerd te worden en dit zal gemeld moeten worden bij de WC, zodat er overzicht blijft waar het materiaal is. 

Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor materiaal wat op de trailer ligt. Deze worden verhaald door de penningmeester, deze kosten zijn €7,50 per wedstrijd. 

 

Voor verdere vragen verwijzen wij u door naar de WC. 

Recent Posts